|ބުދަ, ޖުލައި 29, 2015
You are here: ފުރަތަމަ ޞަފްހާ
     މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم  ގެ ޒަމާނުގައި އުޅުނު ...
11 ފެބްރުއަރީ, 2014(0)
ޚަބަރު
ހދ. ވައިކަރަމުރާދޫ އަކީ 1994 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، މ. އޮމަދޫ އަލްމަރުހޫމް ޢަލީ އަބްދުﷲއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 58.17 ހެކްޓަރުގެ ... ތަފްޞީލް
ހދ.އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށިފައިނުވާތީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުމަށްޓަކައި ހދ.އަތޮޅަށް ނިސްބާތްވާ އޮންލައިން ...
ލޯބިވާ ވައިކަރަދޫގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން އަދިވެސް ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލާކަށް ނުވޭތޯއެވެ؟ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެންއައި ...
16 ޑިސެމްބަރ, 2012(5)
ސުވާލު: އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة ...
15 ސެޕްޓެމްބަރ, 2013(0)
  ހެބިއަސް ކޯޕަސް އަކީ، އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ އެމީހާ ...
14 ފެބްރުއަރީ, 2014(0)
ޒަހުވާގެ ހިތްވަނީ ނުތަނަވަސް ކަމުން ފުރިފައެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތްވަނީ ބަނަވެ އަނދިރި ...
20 މާޗް, 2015(0)
ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފް ކުރެވުނީ މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން ...
9 ސެޕްޓެމްބަރ, 2014(0)