|Sunday, August 30, 2015
You are here: ފުރަތަމަ ޞަފްހާ
[display_news_s2 excerpt_l="10" posts_per_page="4" ]
[display_news_s4 width="500" height="250" include_excerpt="true" excerpt_l="17" include_date="true" posts_per_page="1" category="column" offset="0" orderby="date" order="DSC" post_type="post"]
ޚަބަރު
[display_news_s1 category="news" posts_per_page="3"]
އެތަންމިތަނުން
[display_news_s3 excerpt_l="4" orderby="rand" posts_per_page="5" include_excerpt="false" include_date="true"]
ހޮޅުއަށި
[display_news_s4 category="holhuashi" order="DSC" include_date="false" excerpt_l="3" posts_per_page="3"]
ކޮލަމް
[display_news_s4 category="column" order="DSC" include_date="false" excerpt_l="10" posts_per_page="3"]
ލޯބިވާ ވައިކަރަދޫގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން އަދިވެސް ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލާކަށް ނުވޭތޯއެވެ؟ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެންއައި ...
16 December, 2012(5)
ސުވާލު: އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة ...
15 September, 2013(0)
ޒަހުވާގެ ހިތްވަނީ ނުތަނަވަސް ކަމުން ފުރިފައެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތްވަނީ ބަނަވެ އަނދިރި ...
20 March, 2015(0)
ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފް ކުރެވުނީ މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން ...
9 September, 2014(0)